Mətbəə, plastik və dəmir qablar istehsalı

 

Şirkətin tərkibində fəaliyyət göstərən müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş mətbəədə məhsulların üz-qabıqları hazırlanır. Məhsul tam komplektasiya olunduqdan sonra istehlakçılara təqdim olunur.Mətbəənin metal qablar zavodu ilə birgə illik istehsal gücü 6 milyon ədəddən yuxarıdır. Mətbəədə sintetik və sənaye boya fabriklərinin ehtiyacı olan dəmir qutu istehsalında istifadə ediləcək dəmir sacların yazı və basqı işini görməkdə və dəmir qablar qutu fabrikinə verməkdədir. Başqa boya istehsalçılarının sac lövhələrini də basma gücünə sahibdir.Dəmir qablaşdırma fabrikində dəmir qablar mətbəəsindən gələn sac lövhələri düzəldiləcək qutu ölçüsünə görə kəsib , güclü preslər və qaynaq makinələri ilə qutuya çevirilməkdədir. Başqa boya fabriklərinə də qutu hazırlama gücünə sahibdir. Həmçinin kompleksin tərkibində plastik qabların istehsalı fabriki də fəaliyyət göstərir. Bu fabrikimizdə, emulsiya boya, maye sabun , su əsaslı yapışqanlar və sintetik tiner kimi məhsulların hər ölçüdəki  plasmas qutularını istehsal etməkdə, eyni zamanda daxili bazar üçün də qutu hazırlama gücü vardır.

 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ