Sosial məsuliyyət

 

 Sosial məsuliyyət anlayışı “NB Qrup”un fəaliyyətində diqqət yetirdiyi əsas istiqamətlərdən biridir. Çünki şirkətin fəlsəsfəsi yalnız biznes istiqamətinin formalaşdırılması deyil, eyni zamanda dəyər yaradaraq, cəmiyyətin inkişafında faydalı olmaqdır. 

Bu baxımdan “NB Qrup” un sosial məsuliyyət konsepsiyası aşağıdakı prioritetləri özündə əks etdirir:  
 
Şirkət daxili Sosial Məsuliyyət: 
· Şirkət əməkdaşlarının təhsil və peşəkar səviyyələrinin yüksəldilməsinədəstək   proqramlarının təşkili.
· Şirkət əməkdaşlarının sosial həyatının təşkilinə dəstək 
 
Cəmiyyətə münasibətdə Sosial Məsuliyyət 
· Təhsilə Dəstək - Məktəbli, tələbə və müəllimlərin təhsil və fəaliyyətini dəstəkləyəcək proqramlarda iştirak.  
· Elm, xüsusən də, Kimya sahəsinin inkişafına  kömək edəcək layihələrin  həyata keçirilməsi.
· Ətraf mühitin, Ekologiyanın qorunması istiqamətində layihə vəproqramlara dəstək   
· Xeyriyyə tədbirlərində iştirak. 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ